• PIS

    सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउनुहोस्

    के तपाईं निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ?

    यदि हुनुहुन्छ भने तपाईंले आ.व. ०७२/७३ को सम्पत्ति विवरण मिति २०७३ श्रावण १ गतेदेखि भाद्र २८ गतेभित्रै बुझाईसक्नुपर्नेछ |

    पुरा पढ्नुहोस


आ. व. २०७२/२०७३ मा भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सम्पत्ति बिवरण दर्ता नं खोज्नुहोस्
सङ्केत नं खोज्नुहोस्

यात्रा सङ्ख्या

6 0 7 4 9 8