• PIS

  अनलाईन भेट्ने समय

  Online Appointment Reservation सेवा सञ्चालन

 • PIS

  सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउनुहोस्

  के तपाईं निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ?

  यदि हुनुहुन्छ भने तपाईंले आ.व. ०७१/७२ को सम्पत्ति विवरण मिति २०७२ श्रावण १ गतेदेखि भाद्र २८ गतेभित्रै बुझाईसक्नुपर्नेछ |

  पुरा पढ्नुहोस

 • PIS

  अत्यन्त जरुरी सूचना!!!

  सिटरोल अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

  यस विभागमा सिटरोल विवरण भरि पेश गर्नु भएका कर्मचारीहरु मध्ये तपशिलमा उल्लेखित कर्मचारीहरुको ..

  पुरा पढ्नुहोस

 • PIS

  विवरण हेर्न समस्या पर्‍यो?

  सिटरोल नभरेको भए तुरुन्त भरी निजामती किताबखानामा पठाउनुहोस्।

 • PIS

  आफ्नो विवरण ONLINE अद्यावधिक गर्नुहोस्

  के तपाईं निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ?

  के तपाईंले सिटरोल भर्नुभएको छ? आफ्नो USERNAME तथा PASSWORD तत्काल लिनुहोस्। आफ्नो विवरण ONLINE अद्यावधिक गर्नुहोस्।

 • PIS

  ONLINE हेर्नुहोस्

  किताबखनालाई तपाईंको विवरण अद्यावधिक गर्न मद्घत गर्नुहोस्।

  आफुलाई लागेको सुझाव, प्रश्न हामीलाई पठाउनुहोस्। तपाईंको महत्वपूर्ण चिठ्ठीपत्र PIS मा UPDATE गर्नुहोस्।


आ. व. २०७२/२०७३ मा भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सम्पत्ति बिवरण दर्ता नं खोज्नुहोस्
सङ्केत नं खोज्नुहोस्

यात्रा सङ्ख्या

5 7 6 5 6 4