• PIS

  अनलाईन भेट्ने समय

  Online Appointment Reservation सेवा सञ्चालन

 • PIS

  सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउनुहोस्

  के तपाईं निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ?

  यदि हुनुहुन्छ भने तपाईंले आ.व. ०७१/७२ को सम्पत्ति विवरण मिति २०७२ श्रावण १ गतेदेखि भाद्र २८ गतेभित्रै बुझाईसक्नुपर्नेछ |

  पुरा पढ्नुहोस

 • PIS

  अत्यन्त जरुरी सूचना!!!

  सिटरोल अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

  यस विभागमा सिटरोल विवरण भरि पेश गर्नु भएका कर्मचारीहरु मध्ये तपशिलमा उल्लेखित कर्मचारीहरुको ..

  पुरा पढ्नुहोस

 • PIS

  विवरण हेर्न समस्या पर्‍यो?

  सिटरोल नभरेको भए तुरुन्त भरी निजामती किताबखानामा पठाउनुहोस्।

 • PIS

  आफ्नो विवरण ONLINE अद्यावधिक गर्नुहोस्

  के तपाईं निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ?

  के तपाईंले सिटरोल भर्नुभएको छ? आफ्नो USERNAME तथा PASSWORD तत्काल लिनुहोस्। आफ्नो विवरण ONLINE अद्यावधिक गर्नुहोस्।

 • PIS

  ONLINE हेर्नुहोस्

  किताबखनालाई तपाईंको विवरण अद्यावधिक गर्न मद्घत गर्नुहोस्।

  आफुलाई लागेको सुझाव, प्रश्न हामीलाई पठाउनुहोस्। तपाईंको महत्वपूर्ण चिठ्ठीपत्र PIS मा UPDATE गर्नुहोस्।

सम्पत्ति बिवरण दर्ता नं खोज्नुहोस्
सङ्केत नं खोज्नुहोस्

No Record

यात्रा सङ्ख्या

3 8 5 3 7 7