संपर्क ठेगाना:

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)
हरिहरभवन, ललितपुर
नेपाल


टेलिफोन : +९७७ ०१ ५०१०१३८, ५०१०२९८
फ्याक्स : +९७७ ०१ ५०१०२१७
ईमेल : info@pis.gov.np
वेबसाईट : http://pis.gov.np

तपाईंको गुनसोहरु पठाउनुहोस्:
यात्रा सङ्ख्या

2 9 8 5 3 4 6