No Image

नेपालको पुरानो अड्डामध्ये एक मानिने निजामती किताबखानाले समय क्रमसँगै आफ्नो सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष, सेवाग्राही तथा सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ । उपलब्ध सीमित स्रोतको दायरामा रहेर विनाशकारी भूकम्पको कारण विस्थापित भर्इ टहराबाट यसले चुनौतीपूर्ण तवरले सेवाप्रवाह गर्दै आएको वस्तुस्थिति सबैमा विदितै छ । समकालीन नेपाली समुदायको सचेत वर्ग मानिने कर्मचारीहरुलाई सन्तुष्ट रहने गरी सेवा प्रवाह गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । सोमा प्रकोप र स्रोतजन्य जटिलताको मारले अझै कठिनाइ थपएिको यथार्थता छ । समस्यालाई छिचोल्दै सूचना प्रविधिका नूतन प्रवर्तन मोबाइल एप जस्ता उपकरणहरूलाई समेत उपयोग गर्दै विभागले सेवा प्रवाहमा थप पहल गरेको छ । सेवाग्राही महानुभावहरूले हाम्रो वेभ साइट, मोबाइल एप तथा अन्य प्रवाहित सूचना र पद्दतिमा जानकार र अद्यावधिक रहन प्रयास गर्दै आफ्नो कार्यालय र आफू स्वयंले प्रदान गर्नुपर्ने जानकारी, सूचना यथासमयमै निजामती किताबखानामा पठाउने, PIS अद्यावधिक नभएको पाएमा उपलब्ध विभिन्न माध्यमबाट प्रतिक्रिया जनाउने गर्नुभएमा प्रणाली सुदृढीकरण एवं शुद्धीकरणमा ठुलो गुन लगाएको ठहरिने थियो । सम्बन्धित सवैबाट यस पुनित कार्यमा सहयोगको लागि सविनय निवेदन गर्दछु ।

2019-05-22 14:26:34

यात्रा सङ्ख्या

2 1 9 3 6 0 7