आ.व. २०७२-०७३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७३-३-३१


नेपाल सरकार

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

निजामती किताबखाना

हरिहरभवन, ललितपुर

सूचना

आ.व. २०७२।०७३ को सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्ने कार्य २०७३ श्रावण १ गतेदेखि  भाद्र २८ गतेसम्म भएकोले सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्ने कार्यमा निजामती कर्मचारीहरुलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक विदाका दिन बाहेक अन्य दिन विहान ९:०० बजेदेखि बेलुका ६:०० बजेसम्म सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । साथै पछिल्लो समयमा मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा कार्यचाप बढ्न गई त्रुटि हुन सक्ने भएकाले यथाशक्य छिटो सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनुरोध गरिन्छ ।

डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्

Last Update On: २०७३-४-९

यात्रा सङ्ख्या

7 0 1 1 4 3