दैनिक कार्यको साप्ताहिक प्रगती विवरण

प्रकाशित मिती २०७६-९-२२

Last Update On: २०७६-९-२२
पुरा पढ्नुहोस

दैनिक कार्यको साप्ताहिक प्रगती विवरण

प्रकाशित मिती २०७६-९-२२

Last Update On: २०७६-९-२२
पुरा पढ्नुहोस

लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानकाे सूचना

प्रकाशित मिती २०७६-९-१०

लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानकाे सूचना

/ckfinder/userfiles/files/शिलबन्दी बोलपत्र.pdf

मिति २०७६/०८/१० मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित लिलाम बिक्रि सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचनासँग सम्बन्धित मालसामान, फर्निचर, मेशिनरी, औजार तथा सवारी साधनहरुको मूल्य सहितको विस्तृत विवरण

/ckfinder/userfiles/files/लिलाम 076_77.xlsx

Last Update On: २०७६-९-१०
पुरा पढ्नुहोस

राजिनामा/अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी जानकारी

प्रकाशित मिती २०७६-५-२५

नेपाल सरकार (माननीय संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७६।०५।०९ मा भएकाे प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायाेजन भएका कर्मचारीहरूकाे राजिनामा/अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी निर्णय ।

Last Update On: २०७६-५-२५
पुरा पढ्नुहोस

तलबी प्रतिवेदन पारित सम्बन्धी जानकारी

प्रकाशित मिती २०७६-५-२५

नेपाल सरकार (माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७६।०५।१८ मा भएकाे तलबी प्रतिवेदन पारित सम्बन्धी निर्णय ।

Last Update On: २०७६-५-२५
पुरा पढ्नुहोस

यस विभागबाट अा.व. २०७६।७७ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचीकृत हुने सूचना

प्रकाशित मिती २०७६-५-२

Last Update On: २०७६-५-२
पुरा पढ्नुहोस

सूचनाको हकसम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको विवरण

प्रकाशित मिती २०७६-५-२

Last Update On: २०७६-५-२
पुरा पढ्नुहोस

आ.व.२०७६/७७ को तलबी प्रतिवेदन पारित सम्बन्धी जरूरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७६-४-२१

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख. उपदफा (२) मा मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र विभाग तथा उपत्यकाभित्र रहेका कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको हकमा निजामती किताबखाना र जिल्लास्थित कार्यालयका निजामती कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलवी प्रतिवेदन पास नगराई तलव खुवाउन हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । तलवी प्रतिवेदन पास नगरी तलव खुवाएको भएमा त्यसरी तलव खुवाउने पदाधिकारीबाट त्यस्तो कर्मचारीले पाएको तलव भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल…

Last Update On: २०७६-४-२३
पुरा पढ्नुहोस

विवरण संशोधन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती २०७६-४-१६

Last Update On: २०७६-५-२
पुरा पढ्नुहोस

अा.व. २०७६/७७ मा अनिवार्य अवकाश हुने अनुमानित कर्मचारीहरूको नामावली

प्रकाशित मिती २०७६-४-५

Last Update On: २०७६-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

यात्रा सङ्ख्या

2 2 9 3 9 9 4